Cookie beleid vv Victoria '03

De website van vv Victoria '03 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene reglement

Informatie voor leden

Afspraken bij onze vereniging
Een vereniging (dus ook de onze) kan alleen goed functioneren als ieder lid zich houdt aan een aantal simpele, normale, recht toe, recht aan afspraken. We gaan er dus van uit dat iedereen zich hieraan houdt en ook elkaar aanspreekt als iemand een afspraak vergeten is.

Algemeen
 1. We zijn natuurlijk lid van de vereniging om te voetballen. We beseffen ook dat er ook andere dingen moeten gebeuren om dat voetbal voor ons mogelijk te maken, bijv. onderhoud velden, kleedkamers, kantine en we beseffen dat iedereen daarbij moet helpen.
 2. We parkeren onze fietsen (op slot) in de daartoe bedoelde plaats en laten ze niet op willekeurige plekken achter. We parkeren auto´s in de parkeervakken en vormen daarmee geen belemmering voor mogelijke hulpdiensten (ziekenauto, brandweer,..).
 3. We roken niet in het gebouw. Bij de jeugd teams roken we ook niet tijdens en voor een wedstrijd of trainingen. We volgen de algemeen geldende horeca richtlijnen en wet en schenken daarom geen alcoholische dranken aan jeugdleden onder de 18 jaar.
 4. Op zaterdag en zondag wordt er alcohol geschonken vanaf 12.00 uur.
 5. Openingstijden kantine: donderdag 20.30 - 24.00 uur, zaterdag vanaf 30 minuten voor de eerste wedstrijd tot ten minste 30 minuten na de laatste thuiswedstrijd, zondag vanaf 30 minuten voor de eerste wedstrijd tot ten minste 1 uur na de laatste wedstrijd. Al gelang de drukte en de beschikbaarheid van kantinepersoneel kan van de openingstijden worden afgeweken. 
 6. We houden de kantine zo schoon mogelijk en dragen daarom geen voetbalschoenen in de kantine. Dit voorkomt bovendien ongelukken (uitglijden). Ook de kleedkamers houden we zo schoon mogelijk : voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt en niet in de kleedkamer en we zorgen dat de water/vuil wegvegen zodat we een ander daarmee niet opzadelen. We komen alleen in de kleedkamers, die aan je eigen team is toegewezen, voor/na wedstrijden/trainingen.
 7. Om voor iedereen (ook onze gasten) de toegang tot de kantines zo makkelijk mogelijk te maken, plaatsen we onze tassen buiten de hekken van het terras. Niet in de kantine.
 8. We willen bekend staan als sportieve vereniging en nemen daarom een positieve houding aan t.o.v. scheidsrechter en grensrechters. We behandelen ook onze tegenstanders en toeschouwers met respect (in het geval dat wij niet met respect behandeld mochten worden, dan beheersen we ons en reageren dat niet af). Door KNVB opgelegde geldboetes (bijv. als gevolg van gele of rode kaarten) worden door spelers zelf betaald.
 9. Het spreekt vanzelf dat ieder lid binnen de vereniging evenveel waard is. We behandelen daarom ook onze medespelers, trainers en leiders met respect. We streven ernaar mogelijke conflicten op een sportieve manier op te lossen. Besef wel dat ook hij/zij vrijwilliger is en benader hem/haar daarom met een positieve houding. Mocht men er samen niet uitkomen dan kan men binnen de jeugd afdeling daarna de algemeen jeugdcoördinator benaderen.
 10. Het doen van negatieve uitlatingen via allerlei vormen van social media en andere vormen van communicatie is niet twenselijk. Probelemen zijn eroor om opgelost te worden, dus kom naar de club. 
 11. De jeugd commissie is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken bij de jeugdafdeling, zij zien toe op het naleven van de reglementen en de normen en waarden van de club. Zij kunnen desgewenst disciplinaire maatregelen nemen indien een jeugdlid deze herhaaldelijk overtreed. Hierbij zullen zij eerst waarschuwen daarna kan niet houden aan afspraken leiden tot schorsing. 

Rond de wedstrijden.
Om alles zo makkelijk mogelijk en vlot te laten verlopen, volgen we de volgende algemene afspraken. Mogelijk kunnen leider/trainer om goede redenen deze iets aanscherpen.

 1. Bij wedstrijden zijn de spelers op de tijd aanwezig die door de leider/-trainer is aangegeven. Vaak is dat ongeveer één tot anderhalf uur voor het begin van de wedstrijd. 
 2. We reizen samen naar de uitwedstrijden en gaan samen weer terug. Bij de jeugd zorgen ouders om toerbeurt voor het vervoer. De leider zorgt voor een schema met een zo eerlijk mogelijke verdeling.
 3. De warming-up geschiedt gezamenlijk, voetbal is een teamsport. We volgen samen (ook de reserve spelers) de aanwijzingen van de leider (we gaan bijvoorbeeld samen - ook de reservespelers - tijdens de rust naar de kleedkamers).
 4. We kleden ons correct: shirt in de broek, kousen omhoog. We voorkomen ongelukken door het verplicht dragen van scheenbeschermers en dragen geen sieraden (oorbellen, ringen, armbanden, kettingen, horloges). Spelers zijn tevens verplicht om tijdens de wedstrijden de juiste clubkleding te dragen.
 5. Douchen we ons na de wedstrijd wordt aanbevolen. Douchen (en het dragen van badslippers) is gewenst, doch niet verplicht. Victoria’03 kan en wil leden die om welke reden dan ook niet wensen te douchen, geen verplichting opleggen om dit wel te doen. Het in clubtenue naar huis gaan is niet toegestaan. Clubtenues worden na iedere wedstrijd verzameld in de teamtas en de leider/trainer wijst de speler aan die aan de beurt is om deze te wassen. Dit is een verplichting voor ieder lid.
 6. Spelers die verhinderd zijn voor een wedstrijd, dienen zich uiterlijk donderdagavond af te melden bij de trainer met opgaaf van reden. Mocht je een tijdje niet kunnen spelen (door bijv. blessure) laat dit dan zo spoedig mogelijk aan je trainer weten. Laat ook weer aan je trainer weten wanneer je weer wel kunt spelen. Hiermee zorg je ervoor dat de trainer hiermee rekening houden bij de trainingen en wedstrijden en anderen kan inschakelen om het team compleet te maken.
 7. Waardevolle spullen moet je afgeven bij de trainer of leider, in degang bij de kleedkamers staan kluisjes waar hij/zij gebruik van kan maken.  Stop je kleding in je sporttas en leg alles op de bank aan 1 zijde van de kleedkamer. Laat geen waardevollespullen achter. Kleedkamers kunnen door meerdere teams tegelijkertijd gebruikt worden. Victoria'03 is niet verantwoordelijk voor verloren/gestolen/beschadigde spullen.
 8. Besef dat je in een team speelt : Slecht spelen kan iedereen overkomen, maar doe wel je best om je team te helpen (zonder inzet spelen kan dus niet)
 9. Op het veld en/of in de dug-out nemen alleen spelers en leiders/trainers plaats. Ouders en andere belangstellenden nemen plaats buiten de afrastering van het speelveld. 

Rond de trainingen
 1. Iedereen weet wanneer hij/zij traint (je trainer informeert je hierover aan het begin van het seizoen) en zorgt dat hij/zij tijdig aanwezig is (max. 15 minuten voor het begin). Je meldt je tijdig af bij de trainer als je niet kunt komen.
 2. Er wordt door jeugdleden alleen getraind als er een door de club aangestelde trainer aanwezig is bij het team. Is de training afgelopen dan verlaat iedereen het veld.
 3. We zorgen samen dat materiaal (ballen, pilonnen,..) naar en van het veld gebracht wordt. We laten dat niet over aan één persoon.
 4. Iedereen komt vrijwillig, ook de trainer. Luister daarom goed naar aanwijzingen van de trainer om de training zo vlot mogelijk te laten verlopen. Besef dat je in een team traint : doe je best om de training zo leuk en nuttig mogelijk te maken (trainen zonder inzet kan dus niet)
 5. Zoals bij de wedstrijden voorkomen we ongelukken door het verplicht dragen van scheenbeschermers en dragen geen sieraden (oorbellen, ringen, armbanden, kettingen, horloges). 
 6. Na het trainen is er mogelijkheid tot douchen bij senioren, jeugdleden douchen thuis. De kleedkamers moeten echter schoon achter gelaten worden. Douchen dient zo snel mogelijk te gebeuren. Aanwezig kader kan besluiten dat een team wat zich misdraagt of de kleedkamer niet schoon achterlaat niet meer van deze mogelijkheid gebruik mag maken. Hierover is geen discussie mogelijk.
 7. Op het veld en/of in de dug-out nemen alleen spelers en leiders/trainers plaats. Ouders en andere belangstellenden nemen plaats buiten de afrastering van het speelveld. 
Vervoer tijdens uitwedstrijden jeugd
Victoria’03 doet een beroep op de ouders / verzor­gers voor het vervoer naar de uitwedstrijden en oefenwedstrijden / toernooien van alle teams. Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden met de leiders van elk team. We adviseren de teamleiding om een rijschema te maken zodat alle ouders weten wannneer hun rijbeurt is. Ouders dienen zich hieraan te houden. Kunnen ze niet dan regelen ze zelf een andere ouder.
 
Vervoer tijdens uitwedstrijden senioren
De senioren behoren voor eigen vervoer te zorgen.
 

Regels geldend voor het teamkader

Victoria’03 hecht veel waarden aan normen en waarden en fatsoenlijke omgangsvormen. In dat kader vindt Victoria’03 het belangrijk dat het teamkader een verlengde is van de organisatie van Victoria’03 en in de geest van de vereniging handelt.

 • Het teamkader draagt ervoor zorg dat iedere speler optimaal plezier beleeft in het voetbalspel.
 • Spelers opleiden met een lerend karakter vanuit de basisoefeningen van het voetbalspel.
 • De trainer is ervoor verantwoordelijk dat geleend materiaal in volledigheid wordt geretourneerd. Denk bijv. aan het teruggeven van het trainingsmateriaal na iedere training.
 • Het teamkader is verantwoordelijk voor het goed achterlaten van de kleedkamer na iedere activiteit.
 • Coachen: gekoppeld aan lerende doelen per team, per linie en per speler. Coach positief!
 • Spelers opleiden waarbij techniek wordt nagestreefd.
 • Talentvolle spelers onder een zo groot mogelijke weerstand laten spelen.
 • Spelers, indien nodig, de kans bieden om door te stromen naar een hogere leeftijdsgroep.
 • Spelers uit een ander team de kans geven om op een hoger niveau uit te laten komen.
 • Het teamkader vervult een voorbeeldfunctie. Algemeen gehanteerde gedragsregels gelden voor het teamkader. Roken tijdens clubactiviteiten (trainingen/ wedstrijden en dergelijke) is bijvoorbeeld niet toegestaan.
 • Het teamkader dient wangedrag van spelers te melden bij de groepscoördinator van hun leeftijdsgroep.
 • Bij dames- en meisjesteams is alleen een vrouwelijk teamkaderlid toegestaan in de kleedkamer. Mannelijke teamkaderleden zijn alleen welkom in de kleedkamer, wanneer het vrouwelijke teamkaderlid daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit is alleen wanneer de meisjes volledig zijn aangekleed.
 • Bij alle activiteiten van een dames- en meisjesteam is een vrouwelijk teamkaderlid aanwezig tot alle meisjes de kleedkamer hebben verlaten. Is er geen vrouwelijk teamkaderlid beschikbaar, dan wordt één van de moeders gevraagd om in de kleedkamer aanwezig te zijn en te blijven tot alle meisjes de kleedkamer hebben verlaten.
 • Als een meisje bijvoorbeeld een shirtje moet wisselen, dan wordt het mannelijke teamkaderlid vriendelijk verzocht de kleedkamer te verlaten.
 • Het maken van beeld en-of geluidsopnames in kleedkamers is niet toegestaan, waardoor bijvoorbeeld het maken van eventuele ongewenste foto’s wordt voorkomen.
Informatie voor de ouders

Wat verwachten we van ouders van jeugdspelers
De aanmelding als lid, van de jeugdafdeling van Victoria’03, houdt in dat de speler en zijn ouders een bepaald vertrouwen stelt in de club.
Het is te vergelijken met de keuze voor een bepaalde school, waarbij men de lesmethodes, schooldisciplines en leraren accepteert. De komst naar onze jeugdafdeling betekent dat de spelers en ouder(s) gedurende het seizoen achter de trainers, leiders, werkwijze en regels van onze jeugdafdeling moeten staan. Van de andere kant verwachten de jeugdcoördinatoren van Victoria’03 van de trainers en leiders dat zij de spelers optimaal begeleiden.

 • Neem svp. ook kennis van de afspraken binnen de vereniging
 • Onze jeugdafdeling doet een beroep op de ouders voor het vervoer naar de uitwedstrijden en oefenwedstrijden / toernooien van alle teams. Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden met de leiders.
 • Iedereen is natuurlijk lid van de vereniging om te voetballen. Men moet ook beseffen ook dat er ook andere dingen moeten gebeuren om dat voetbal voor mogelijk te maken, bijv. begeleiden van de teams, kantinewerk, onderhoud velden, kleedkamers, kantine. U moet beseffen dat ieder lid daarbij moet helpen.
 • Victoria’03 stelt de support en aanwezigheid van toeschouwers zeer op prijs. Let echter wel op enkele normen en waarden die Victoria’03 stelt.
 • Van ouders en verzorgers wordt verwacht dat zij in het belang van hun kind een bijdrage leveren aan de organisatie van de voetbalactiviteiten.
 • Steun het team dat u aan komt moedigen op een positieve wijze. Richt uw aanmoedigingen op de spelers van het team dat u aan komt moedigen en richt u niet op de scheidsrechter, grensrechter of tegenpartij.
 • Laat het coachen (voetbaltechnisch beïnvloeden van de spelers) over aan het teamkader.
 • Het beschikbaar stellen van vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van de teamstas.
 • Het desgevraagd assisteren bij wedstrijden, trainingen of andere activiteiten. Bijvoorbeeld als grensrechter of scheidsrechter.
 • Toeschouwers mogen zich niet op het speelveld begeven.
 • Als ouder/verzorger bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind op tijd aanwezig is, zich op tijd afmeldt en alleen afmeldt wanneer het echt niet anders kan. Kinderen die niet komen trainen kunnen meer reservetijd verwachten dan kinderen die wel komen trainen.
 • Overweeg, voordat u uw kind inschrijft bij Victoria’03, goed of u voorrang kan geven ten opzichte van andere sporten of lidmaatschappen bij andere verenigingen.
 • Indien een ouder of verzorger ondanks herhaling niet ingaat op een verzoek van Victoria’03 om medewerking, kan dat er uiteindelijk toe leiden dat hun kind geroyeerd moet worden. Ouders die deze verwachting niet waar kunnen maken, wordt daarom geadviseerd niet voor Victoria’03 te kiezen.
Enkele tips
 • Het allerbelangrijkste is een sfeer te creëren van: het is leuk om te voetballen. Waak daarom voor overdreven verwachtingen. We zien vaak dat ouders al snel denken aan hogere prestaties (en soms stiekem al aan betaald voetbal) als een kind het goed doet binnen een team. Terwijl de kinderen het gewoon leuk willen hebben en samen voor de lol samen willen voetballen. Hoe hoger het verwachtingspatroon is, des te groter zal de teleurstelling zijn als een kind dat niet haalt. Steun hem/haar bij tegenslagen en relativeer goede prestaties. De ontwikkeling van een jeugdspeler is grillig en van zoveel factoren afhankelijk. Soms staan ze stil en plotseling zie je vooruitgang.
 • Leer hem of haar respect te hebben voor tegenstanders, scheidsrechters en alle mensen die zich inzetten om de jongen of het meisje zijn hobby te laten uitoefenen.
 • Breng hem of haar verantwoordelijkheidsgevoel bij t.a.v. kleding en andere materialen van hemzelf of van de club.
 • Steun hem of haar door zijn of haar wedstrijden te bezoeken. Laat daarbij de coaching aan de trainer over, want anders weten de spelers niet waar ze aan toe zijn;
 • Lever thuis zo weinig mogelijk commentaar dat ingaat tegen de trainer en de club, omdat de speler anders tussen twee vuren terechtkomt;
 • Als u naar de training komt kijken, neemt u dan een dusdanige afstand in acht dat u het trainingsverloop niet verstoort.
 • Zorg ervoor dat de speler voldoende rust neemt en voor een goede voeding
 
Verzekering
Via de KNVB is iedere speler, zowel bij trainingen, wedstrijden als toernooien verzekerd tegen ongevallen vanaf het moment van vertrek tot het moment van thuiskomst. In de praktijk komt het er op neer dat eerst de eigen verzekering aangesproken dient te worden.
Voor spelers / ouders / verzorgers die spelers vervoeren met hun auto is het verplicht dat er een inzittendenverzekering en WA verzekering is afgesloten. Ook dienen deze ouders / verzorgers er zorg voor te dragen dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd m.b.t. het dragen van auto­gordels en het maximaal aantal te vervoeren personen per auto.
Victoria'03 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen. In de gang bij de kleedkamers staan kluisjes, waarin eigendommen kunnen worden opgebergd gedurende trainingen en/of wedstrijden. 

Huisreglement senioren
De elftalleider of zijn vertegenwoordiger fungeert als wedstrijdcoördinator bij afwezigheid van iemand van het wedstrijdsecretariaat (bestuurslid). Dat houdt ook in ontvangst van tegenstander en eventuele scheidsrechter. Hij vertegenwoordigt officieel de vereniging.  De algemene clubregels gelden uiteraard ook voor senioren.

Wedstrijdsecretariaat
Voor vertrek bij uitwedstrijden eerst even melden bij het wedstrijdsecretariaat. Bij thuiswedstrijden vooraf  het wedstrijdformulier invullen en na de wedstrijd zo snel mogelijk  volledig afwerken.

Scheidsrechter

De vereniging heeft geen kast waar een voorraadje scheidsrechters in ligt. Voor zover niet aangewezen door de KNVB zorgt daarom ieder team zelf voor een scheidsrechter en een vlagger. Eventuele kosten verbonden aan het leiden van een wedstrijd moet door het team zelf worden betaald.

Wedstrijden
In de kantine en in gang bij de kleedkamers hangt een scherm met de kleedkamer- en veld indeling. 
Deze indelingen/aanvangstijden moeten worden aangehouden, voor zover niet anders wordt beslist door het aanwezige wedstrijdsecretariaat.

Tot de taken van de teams horen bij de eerste wedstrijden op die dag, het ophalen en klaarzetten van de hoekvlaggen. Het opruimen van de hoekvlaggen moet gebeuren door de teams die de laatste wedstrijden van die dag spelen. Ruim na de training de gebruikte materialen/goals op en zet ze daar waar je ze gehaald hebt.
Ieder team moet zelf  de thee/ranja verzorgen tijdens de rust  ook voor je tegenstander (je bent de gastheer) Denk ook aan de scheidsrechter. In de kantine wordt de thee klaargezet.

Ieder team moet na afloop van de wedstrijd/training het kleedlokaal schoon achterlaten. Dat houdt in dat alle rommel op de vloer in de prullenbak moet worden gegooid en met een trekker het lokaal wordt schoongetrokken. Indien je tegenstander het gebruikte kleedlokaal niet opruimt hoort het schoonmaken daar van ook tot de verantwoordelijkheid van je eigen team.  Gebruikte theekannen of jerrycans terug inleveren in de kantine. Als het kleedlokaal wordt verlaten doet de laatste speler het licht uit. Doe tijdens de wedstrijd of training ook de verlichting uit. Dat werkt zeer kostenbesparend.

Blijf niet onnodig lang in het kleedlokaal hangen na afloop van de wedstrijd, omdat er meestal nog meer teams gebruik moeten maken van het kleedlokaal.

Er mag geen alcohol of glaswerk mee naar het kleedlokaal worden genomen en ook niet gebruikt worden buiten op het sportpark, behalve in de kantine en op  het terras. Roken in de kleedlokalen is niet toegestaan, evenals in de dug-outs.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!