Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie- en boetereglement

Contributie-en boetereglement V.V. Victoria’03

 

Artikel 1: contributie vaststelling

Ingevolge de statuten dienen leden jaarlijks de contributie te betalen die bij besluit van de Algemene ledenvergadering is vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. (bijvoorbeeld verhuizing buiten de plaats of blessures die leiden tot langer dan 1 kwartaal niet spelen)

 

Artikel 2: tijdstippen facturen en incasso’s

De facturen voor de betaling van de contributie worden begin juli verstuurd aan de leden die de vereniging niet hebben gemachtigd tot automatische incasso van de contributie.

De contributie van de leden die een automatische incasso hebben afgegeven wordt in 4 termijnen geïnd.

  • Q1: begin september
  • Q2: eind november
  • Q3: begin februari
  • Q4: eind april

 

Artikel 3: inschrijfgeld

Nieuwe leden zijn €12,50 inschrijfgeld verschuldigd, deze wordt geint bij de 1ste contributie inning nadat men is ingeschreven. Ook voor leden die zich opnieuw inschrijven na een stop geldt het inschrijfgeld.

 

Artikel 4: achterstand contributie betaling bij jaarfactuur

De contributie (van de niet machtiging betalers)dient uiterlijk 30 september aan de vereniging te zijn voldaan. Als voor die termijn niet is voldaan volgt een herinnering. Uiterlijke betaaldatum 15 oktober. Als dan nog niet is voldaan volgt een verbod op deelname aan alle activiteiten van de vereniging.

Zodra is betaald wordt het verbod op deelname aan de activiteiten opgeheven.

Als een lid bij het sluiten van het verenigingsjaar de contributie niet heeft voldaan wordt het lidmaatschap door het bestuur beëindigd.

 

Artikel 5: achterstand contributie betaling bij incasso

Als een incasso door de vereniging niet kan worden uitgevoerd wordt een herinneringsfactuur verstuurd.

Als niet is voldaan aan de in de herinneringsbrief genoemde termijn volgt een verbod op deelname aan alle activiteiten van de vereniging. Zodra is betaald wordt het verbod op deelname aan de activiteiten opgeheven.

Indien de automatische incasso meerdere malen per jaar wordt gestorneerd is betalen alleen nog mogelijk middels een jaarfactuur. 

 

Artikel 6: opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 31 mei bij de ledenadministratie. Opzeggen bij leiders en trainers is niet geldig.

Een lidmaatschap kan alleen voor een heel seizoen worden aangegaan. Bij tussentijds stoppen is voor het hele seizoen de contributie verschuldigd.

 

Artikel 7: boetes

Door de KNVB opgelegde boetes, verkregen door oa rode en gele kaarten worden geint op dezelfde wijze als de contributie.

Leden die hun boetes niet betalen worden uitgesloten van trainingen en wedstrijden tot deze wel betaald zijn.

 

Artikel 8: Vrijwilligers bijdrage

Ieder lid van Victoria’03 betaald bij de eerste contributie inning of bij de jaarfactuur € 20,00 vrijwilligers bijdrage. Wie vrijwilligerstaken verricht krijgt deze terug betaald aan het einde van het seizoen. Via de site kan je je opgeven voor vrijwilligerswerk. Voor deze bijdrage gelden dezelfde regels als voor de rest van de contributie.

 

Artikel 9: penningmeester

De penningmeester is namens het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van dit contributiereglement of een door het bestuur  te benoemen plaatsvervanger.

 

Artikel 10: overig

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Het bestuur v.v. Victoria’03

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!